BAUER International Group GmbH
Feel the energy of life!
Tel. (85) 215 2052

BAUER VIP klientų klubo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. BAUER VIP klientų klubas (Klubas)– tai išskirtinių privilegijų klubas,  vienijantis UAB „BAUER VERTRIEB“ klientus, jo tikslas – suteikti išskirtines sąlygas klubo nariams įsigyti BAUER gaminius, pirmiems susipažinti su naujienomis bei dalyvauti tik jiems skirtose akcijose ir naudotis teikiamais specialiais pasiūlymais ir nuolaidomis.
  2. BAUER VIP klientų klubo savininkas – UAB „BAUER VERTRIEB“, I.Šimulionio g. 5, 04330 Vilnius, tel. (8-5) 2152 052.
  3. Šios taisyklės nustato Klubo narių gaunamas privilegijas ir pareigas bei kitas narystės sąlygas.
  4. Klubo savininkas pasilieka teisę keisti klubo taisykles. Informacija apie visus pakeitimus skelbiama interneto puslapyje www.bauer.lt. Visi pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje www.bauer.lt momento.
  5. Klubo taisyklės ir visi aktualūs pasiūlymai bei akcijos Klubo nariams skelbiami interneto puslapyje www.bauer.lt.
  6. Asmens duomenų privatumas garantuojamas.
  7. Pasiūlymus dėl taisyklių keitimo, papildymo, koregavimo turi teisę pateikti ir Klubo nariai.

 

 1. Narystė Klube
  1. Klubo nariu tampa asmenys (sutuoktiniai, gyvenimo draugai), apsilankę BAUER gaminių pristatymo renginyje ir jo metu gavę BAUER VIP klientų klubo vardinį pažymėjimą. Sutuoktiniai ar gyvenimo draugai gauna bendrą Klubo pažymėjimą.
  2. Klubo narys, atvykęs į BAUER gaminių pristatymo renginį ir gavęs Klubo nario pažymėjimą, laikomas paprastuoju Klubo nariu.
  3. Klubo narys, vykęs į BAUER gaminių pristatymo renginius ir surinkęs ne mažiau kaip 5 sidabrinius BAUER lipdukus, laikomas sidabriniu Klubo nariu.
  4. Klubo narys, vykęs į BAUER gaminių pristatymo renginius ir surinkęs ne mažiau kaip 5 auksinius BAUER lipdukus, laikomas auksiniu Klubo nariu.
  5. Klubo narys, surinkęs ne mažiau kaip 5 platininius BAUER lipdukus, laikomas platininiu Klubo nariu.
  6. Klubo narys, surinkęs ne mažiau kaip 10 platininių BAUER lipdukų, laikomas deimantiniu Klubo nariu.

 

 1. Klubo nariui suteikiami atributai ir privilegijos
  1. Klubo nariui Klubo savininko atstovas 2017 m. ar vėliau, apsilankius naujausių BAUER gaminių pristatyme, įteikia Klubo narystę patvirtinatį pažymėjimą. Klubo narys taip pat įrašo savo pilną ir teisingą kontaktinę informaciją BAUER VIP klientų klubo knygoje.
  2. Kiekvieną kartą atvykstant į BAUER gaminių pristatymą Klubo nariui, jo pažymėjime pažymėtoje vietoje įklijuojamas vienas sidabrinis lipdukas. Jei atvykstama su savo antrąja gyvenimo puse – įklijuojamas auksinis lipdukas. Jei klubo narys gyvena vienas, auksinį lipduką gali gauti, jei su juo kartu atvyksta  jo giminaičių, draugų ar pažįstamų sutuoktinių pora.
  3. Už įsigytus BAUER gaminius Klubo nariai gauna platininius lipdukus (už kiekvienus 500 Eur po vieną lipduką).
  4. Klubo narys visą naujausią su BAUER susijusią informaciją gauna registracijos metu BAUER VIP klientų klubo knygoje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu. Klubo narys turi teisę atsisakyti šios informacijos, parašant „Informacijos, prašau, nebesiųsti“ el. paštu klubas@bauer.lt.
  5. Klubo narys kviečiamas dalyvauti BAUER organizuojamuose renginiuose ir kt. Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir apimties į jį yra kviečiami arba visi Klubo nariai, arba atitinkamo statuso Klubo nariai, arba Klubo nariai, atrinkti burtų metu. Apie kvietimą dalyvauti renginyje Klubo narys informuojamas nurodytu el. pašto adresu arba telefonu. Savo dalyvavimą Klubo narys privalo patvirtinti per 2 dienas (jei kvietime nenurodyta kitaip). Kitu atveju laikoma, kad narys nedalyvauja.

 

 1. Nario pareigos
  1. Klubo narys privalo pateikti tikslius duomenis apie save, o pasikeitus duomenims juos atnaujinti informuojant Klubą el. paštu klubas@bauer.lt.
  2. Klubo narys privalo atsakingai naudotis suteiktu nario pažymėjimu, kiekvieną kartą atvykstant į susitikimą su BAUER atstovu jį atsinešti.

 

 1. Narystės nutraukimas ir apribojimas
  1. Norėdamas nutraukti narystę Klube Klubo narys pateikia raštišką prašymą Klubo savininkui (UAB „BAUER VERTRIEB), bei grąžina Klubo nario pažymėjimą.

Noriu susisiekti

Tel.Noriu susisiekti